czarny scenariusz

CZARNE SCENARIUSZE

Projektowanie, wyobrażanie i pisanie scenariuszy to najbardziej naturalny proces dostosowawczy i obronny. Czarne scenariusze budowane od wczesnego dzieciństwa, poprzez młodość, rodzicielstwo, realizację celów zawodowych, prywatnych, aż po starość mniej lub bardziej samotną. Czarne scenariusze wydarzeń po rozbitej szklance, nie odrobionym … Read More