motywacja

O CO TYLE KRZYKU, TO TYLKO PRACA

Przeglądałam rutynowo w niedzielę FB, przewijając lawinowo wyskakujące memy uparcie przypominające o poniedziałku, obrazujące jak trudny to dzień i dlaczego najlepiej by było gdyby zniknął z kalendarza, uderzyła mnie automatycznie myśl, co wtedy w zasadzie zrobilibyśmy z wtorkiem, też usunęli? … Read More

MOTYWACJA WEWNĘTRZNA, ZASÓB NIEDOCENIANY I ZUŻYWALNY

Napisano wiele książek o motywacji, jej typologii oraz teoriach. Najczęściej motywacja dzielona jest na motywację wewnętrzną i zewnętrzną oraz motywację świadomą i nieświadomą. Interesującym, z mojego punktu widzenia, jest jak wiele wysiłku firmy wkładają w opracowywanie systemów motywacyjnych zamiast skoncentrować … Read More

KROK 2 – WIERZ W TO CO ROBISZ!

AUTORSKI PROGRAM ŚWIADOMEGO LIDERA Jak chcesz przekonać swój zespół do realizacji projektu, jeżeli sam w niego nie wierzysz? Wiara, w to co robisz, fascynacja i entuzjazm może nie zagwarantują Ci sukcesu, ale ich brak zagwarantuje Ci, że uzyskiwane wyniki będziesz … Read More