pracodawca

MOTYWACJA WEWNĘTRZNA, ZASÓB NIEDOCENIANY I ZUŻYWALNY

Napisano wiele książek o motywacji, jej typologii oraz teoriach. Najczęściej motywacja dzielona jest na motywację wewnętrzną i zewnętrzną oraz motywację świadomą i nieświadomą. Interesującym, z mojego punktu widzenia, jest jak wiele wysiłku firmy wkładają w opracowywanie systemów motywacyjnych zamiast skoncentrować … Read More

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CORAZ SŁABSZĄ WALUTĄ NA RYNKU PRACY

Obserwuję od lat zmieniający się rynek pracy z wielu perspektyw i będąc w różnych rolach. Jako pracodawca, a dokładniej przełożony, jako pracownik i jako coach, trener, konsultant. Fascynuje mnie rozbieżność pomiędzy deklaracjami, a podejmowanymi na co dzień działaniami. Pomiędzy oczekiwaniami, … Read More