szef

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CORAZ SŁABSZĄ WALUTĄ NA RYNKU PRACY

Obserwuję od lat zmieniający się rynek pracy z wielu perspektyw i będąc w różnych rolach. Jako pracodawca, a dokładniej przełożony, jako pracownik i jako coach, trener, konsultant. Fascynuje mnie rozbieżność pomiędzy deklaracjami, a podejmowanymi na co dzień działaniami. Pomiędzy oczekiwaniami, … Read More